Formål
For patienterne er rejsen til og fra hospitalet en vigtig del af patientforløbet. Mange patienter har på grund af deres helbred brug for hjælp til transporten, og Præhospitalet har en række forskellige transport-tilbud. Men mange medarbejdere på hospitalerne mangler den grundlæggende viden om patienttransport, og nogen gange får patienten ikke den transport, som vedkommende har brug for og ret til. De patienter, der ikke får den rigtige patienttransport, får ofte en dårlig oplevelse af deres patientforløb.

Målgruppe
E-læringskurset er for medarbejdere på hospitalerne, der en gang i mellem bestiller en patientransport, udfylder en ansøgning om tilskud eller rådgiver patienterne i, hvordan de kommer til eller fra hospitalet.

Lægesekretærer, sygeplejersker, SOSU-assistenter og andet klinisk personale, der bestiller patienttransport eller rådgiver patienter om transport.

Læringsmål
E-læringskurset Patienttransport giver personalet på hospitalerne den grundlæggende og nødvendige viden om mulighederne for patienttransport i Region Midtjylland:
  • Hvad er mulighederne for patienttransport i Region Midtjylland?
  • Hvilke patienter har ret til patienttransport?
  • Hvordan bestiller man patienttransport hos Præhospitalet?

Forventet gennemførelsestid
15 - 20 min.

By Dato Tid Sted Tilmeldingsfrist Ledige Pladser
10.09.2018
08.00
10.09.2028 0 / 100000