Kurserne er udelukkende for medarbejdere ansat ved AUH Psykiatrien (BUA, ADA og AFP)

Målgruppe
Vedligeholdelsestræning i deeskalering er obligatorisk for personale i:

Ambulatorier på

  • Børne- og ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
  • Afdeling for Depression og Angst (ADA)
  • Afdeling for Psykoser (AFP)

inkl. læger i vagt

Kurset skal tages 1 gang årligt.

Kurset har en varighed af 3 timer.

Læger:
Læger, der går i vagt, skal have 2 x 3 timers vedligeholdelsestræning årligt, hvoraf den ene er i sengeafsnit, og den anden gang er der, hvor man er tilknyttet.

Tilmelding til vedligeholdelsestræning i deeskalering for sengeafsnit Info og tilmelding