Målgruppe  

Kurset er målrettet specialpsykologer, der fungerer som vejledere for psykologer under specialpsykologuddannelse, både Børne og Ungdomspsykiatri og Psykiatri eller andre psykologer med vejledningsopgaver i relation til specialpsykologuddannelsen. Ved flere tilmeldinger end pladser har hovedvejledere fortrinsret.

 

Formål

Formålet med vejlederkursus for specialpsykologer er, at deltagerne tilegner sig forudsætninger for at kunne vejlede kolleger under specialuddannelse og styrker deres kompetencer.


Indhold

  • Vejledning og supervision
  • Organisation, ledelse og uddannelse
  • Ansvarsfordeling
  • Dilemmaer i vejledning
  • Redskaber i vejledning
  • Kompetencevurdering og –metoder
  • Uddannelsesmiljø 
  • Uhensigtsmæssige forløb
Info og tilmelding