Kurset er forbeholdt for administrative medarbejdere i regionshusene og på hospitalerne i Region Midt.

Se også vores hjemmeside for flere kurser: https://intranet.rm.dk/personale/uddannelse-og-kurser/

Kurset henvender sig til dig, der har ansvar for mange forskellige opgaver og samarbejder med flere faggrupper fx som koordinator, sekretær, receptionist, tovholder, projektleder. Koordination er en væsentlig del af din funktion.


Kurset sætter fokus på kommunikation og det gode samarbejde som veje til arbejdsglæde og en opgaveløsning med høj kvalitet.

Indholdet i undervisningen tager afsæt i spørgsmålene:

  • Hvordan kan vi aktivt arbejde med kommunikation, så vi bruger os selv optimalt, forebygger konflikter og skaber mest mulig kvalitet i den samlede opgaveløsning?
  • Hvordan mindsker vi misforståelser og fejl som følge af dårlig eller manglende kommunikation?
  • Hvilken betydning har de personlige præferencer i forhold til samarbejde og kommunikation?
  • Hvordan kan vi arbejde med forskelligheder som en resurse frem for en hindring?

På kurset får du:

  • Viden om konfliktens typiske mønster, herunder hvad der kendetegner konfliktoptrapning
  • Indsigt i hvordan du aktivt kan bidrage til et samarbejde, der fungerer godt for dig, og som bidrager til kvalitet i opgaveløsningen


Arbejdsformen er formidling af viden og fælles undersøgelse af cases og eksempler fra det daglige arbejde og samarbejde.


På undervisningsdag 2 bliver der mulighed for at øve sammen med en skuespiller.

Her kan du se en lille video med Stine om kurset: video


Underviser
Stine Horn Gade, Uddannelseskonsulent med speciale i konflikt og kommunikation, Center for Kompetenceudvikling


 

Koncernuddannelse er en fællesbetegnelse for uddannelser, kurser, workshops og skræddersyede kurser til medarbejdere med administrative opgaver fx i regionshuse og hospitalsadministrationer i Region Midt.

Se også vores hjemmeside for flere kurser: https://intranet.rm.dk/personale/uddannelse-og-kurser/

 

Tilmelding er bindende efter fristen - også ved sygdom og forudsættes godkendt af ledelsen

Husk at være logget ind på Plan2learn da hold er i Medarbejderkataloget.


 

Info og tilmelding