Kurset er under revidering og afholdes fra 2024 som 2-dagskursus i stedet for det nuværende 3-dagskursus.

Region Midtjylland og Region Nordjylland udbyder i samarbejde et vejlederkursus for speciallæger.

Målgruppe
Kurset er målrettet speciallæger, der fungerer som kliniske vejledere, hovedvejledere og andre med interesse for vejledning og supervision af yngre medarbejdere.

Formål
Formålet med Vejlederkursus for speciallæger er,

 • at deltagerne arbejder med forskellige perspektiver på rollen som vejleder 
 • at deltagerne opnår forudsætninger for at kunne vejlede og supervisere yngre kolleger og kan fungere som hovedvejledere 

Varighed
Kurset har en varighed på 2 kursusdage og flere e-læringsmoduler, der forventes gennemført forud for kursusdagene. Der skal derfor påregnes forberedelsestid til kurset.  

Mål
Målene med kurset er, at deltagerne ved kursets afslutning,

 • har tilegnet sig viden om vejlederens rolle og funktion og muligheder for at agere inden for denne ramme
 • kan udnytte opståede læringssituationer i hverdagen
 • kan arbejde på at skabe et godt læringsmiljø og inddrage viden om forskellige tilgange til læring og vejledning
 • kan gennemføre kompetencevurdering i praksis ud fra gældende regler
 • kan gennemføre vejledningssamtaler, uddannelsesvejledning og karriererådgivning ud fra gældende regler, og så der udarbejdes en relevant individuel uddannelsesplan 

Indhold 

 • Organisation
 • Læring i den kliniske hverdag
 • Kommunikation i vejledningen
 • Klinisk vejledning
 • Hovedvejlederens rolle og funktion
 • Kompetencevurdering og -metoder
 • Helhedsvurderinger
 • De svære forløb 

Metode

En del af kursets teori ligger i e-læringsmodulerne, mens der på selve kurset arbejdes med at integrere teori og praksis. Der lægges dermed op til en høj grad af deltageraktivitet. 

Hjemmearbejde på kurset
E-læringen forventes gennemført før kursusstart, da der tages udgangspunkt i, at deltagerne har et vidensniveau svarende til e-modulerne.

Undervisere
Underviserne er læger med undervisningserfaring samt ikke-lægelige undervisere med akademisk baggrund og pædagogiske forudsætninger.  

Evaluering
Der evalueres skriftligt via elektronisk evalueringsskema ved kursets afslutning. Suppleres af mundtlig evaluering løbende og ved afslutning af kurset.  

 

Kurset udbydes både i Aarhus og Aalborg. 

 

OBS: Dette kursus er ikke et obligatorisk kursus for læger i introduktionsstilling - Hvis du er læge i introduktionsstilling - Se venligst de obligatoriske vejlederkurser på https://rn.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=15860

Direkte link til Videreuddannelsesregion Nord:
https://www.videreuddannelsen-nord.dk/

Tilmelding er bindende. Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb, forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde pris.

Info og tilmelding