Formål
Efter uddannelsen kan du udføre subkutan og intramuskulær injektion af almen somatiske lægemidler og mest anvendte psykofarmaka. Du kan vælge injektionssted og teknik og informere borgeren om dine handlinger, og du har kendskab til virkning og bivirkning ved subkutan og intramuskulær injektion af lægemidler. Du kan desuden gennemføre en injektion hygiejnisk og sikkerhedsmæssigt korrekt.

Målgruppe
Kurset henvender sig til social- og sundhedsassistenter og andre med lignende erfaring.

Indhold
Tema 1: Huden og Musklernes anatomi og fysiologi

 • Huden og musklers anatomi og fysiologi
 • Valg af injektionssteder

Tema 2: Injektionsteknik

 • Subkutan injektion – hvor og hvordan?
 • Intramuskulær injektion – hvor og hvordan?
 • Hygiejnisk og sikkerhedsmæssig håndtering af injektionsudstyr
 • Stikuheld og indrapportering
     o Observation og indberetning af komplikationer
     o Kommunikation

Tema 3: Medicin og ansvar

 • Med udgangspunkt i deltagernes erfaring med lægemidler f.eks. psykofarmaka, insulin, vacciner, vitaminer og antikoagulations behandling:
     o Virkning af lægemiddel
     o Bivirkning
     o Interaktioner
 • Farmakokinetik i forbindelse med injektioner
 • Social- og sundhedsassistentens ansvarsområde

Økonomi og tilmelding
Kurset er gratis for deltagere, der tilhører amu-målgruppen, dvs. uddannelse til og med faglært niveau.
Der kan søges VEU-godtgørelse efter gældende regler.

Tilmelding - sådan gør du:
Du eller din arbejdsgiver kan tilmelde dig via portalen: voksenuddannelse.dk: Injektion af medicin

Mere info
Har du brug for yderligere information, kan I kontakte kursussekretariatet på den skole, som afholder kurset:

SOSU Østjylland
Elisabeth R. Kobberøe
Tlf. nr.: 87412610
Mail: ERK@sosuoj.dk 

SOSU Fredericia-Vejle-Horsens
Charlotte Løvendahl
Tlf. nr.: 79211290
Mail: chl@sosufvh.dk

SOSU Midt og Vestjylland
Pia Merete Hansen
Tlf.nr.: 30169037
Mail: piha@sosuvm.dk

Randers sosu-skole
Vibeke Holmer
Tlf.nr.: 86416900
Mail: vh@sosuranders.dk

Info og tilmelding