Formål
Stikskader er forbundet med stor usikkerhed, da man sjældent kender patientens smittestatus, og har ofte store psykiske konsekvenser for de involverede. På årsbasis er der stadig over 350 tilfælde af medarbejdere i Region Midtjylland, der oplever en stik- eller skæreskade.

Målgruppe
Alle medarbejdere med direkte patientkontakt, der har risiko for at blive udsat for en stik- eller skæreskade.

Læringsmål
Kurset har til formål at gøre ansatte, der har risiko for at blive udsat for stik- og skæreskader, bevidste om, hvordan den typiske måde at få en skade på er. Det indeholder således 4 cases, i hvilke der bliver gennemgået et bredt udvalg af typiske situationer i hverdagen. Hver case retter sig mod det område, hvor stik- eller skæreskaden kan opstå.

Forventet gennemførelsestid
Ca. 25 minutter for de 3 obligatoriske cases.
Hvis du tager alle modulerne, vil kurset tage ca. 50 minutter

Udvikling
Kurset er udviklet af Region Hovedstaden

Info og tilmelding