Dette kursus er udelukkende for medarbejdere ansat i Regionspsykiatrien Gødstrup.

Formål

  • At få kendskab til organiseringen i Regionspsykiatrien Gødstrup samt i Region Midtjylland 

Målgruppe
Alle nyansatte ved Regionspsykiatrien Gødstrup

Indhold
En repræsentant fra afdelingsledelsen vil sammen med arbejdsmiljøkoordinator give en kort introduktion til Regionspsykiatrien Gødstrup samt organisering lokalt og samlet i Region Midtjylland.

Der vil ligeledes være en introduktion til sengeafsnit/teams, kultur og værdier.

Info og tilmelding