Målgruppe
Kurset er for alle medarbejdere, der er ansat på de psykiatriske sengeafsnit, som indgår i normeringen og skal tvangsfiksere samt anvende fysisk magt i forhold til patienter. Det vil sige sygeplejersker, sosu-assistenter, pædagoger, plejere, ergoterapeuter, fysioterapeuter m.fl.

Bemærk: Deltagelse på dette kursus forudsætter, at kursisten har gennemført Deeskalering, stationært regi, som tilmeldes særskilt.

Kurset er obligatorisk og skal så vidt muligt gennemføres indenfor de 3 første måneder af ansættelsen.

Deltagelse på kurset forudsætter, at du er fysisk rørlig, så du kan deltage i den fysiske træning. 

Varighed
3 dage.

 

OBS: KURSET ER KUN FOR NYANSATTE I BEHANDLINGSPSYKIATRIEN  I REGION MIDTJYLLAND

Undervisere
Kvalitet og Udviklingskonsulent  Katrine Poulsen fra Psykiatristaben og Specialinstruktører som gennemgående undervisere.
Speciallæge i psykiatri.

Indhold
Teoridelen på kurset består af følgende temaer:

  • Grænsesætning: Hvad er en grænsesætning, og hvordan påvirker det et menneske at blive grænsesat, hvad skal man være opmærksom på, hvad skal man gøre for at forebygge og grænsesætte. 
  • Lovgivning: Der undervises i psykiatriloven og straffeloven. De enkelte paragraffer gennemgås og diskuteres. Der arbejdes med cases og diskuteres, hvilke dilemmaer man skal stå i som medarbejder på et psykiatrisk afsnit. 

De fysiske færdigheder

Denne del varetages af psykiatriens specialinstruktører.

Bemærk: Hvis man bliver forhindret i at deltage på kurset, skal afmelding ske til kursusplanlægger Heidi Franck tlf. 30601232 eller mail heitro@rm.dk inden 2 uger fra kursusstart. Ved afmelding efter dette tidspunkt eller udeblivelse fra kurset opkræves et gebyr på kr. 2000,-.

Info og tilmelding