Formål
Bröset Violence Checklist (BVC) er et værktøj til at forudsige og risikovurdere overhængende voldelig adfærd. Formålet med kurset er at give dig en indføring i, hvordan du som medarbejder i Psykiatrien kan forebygge og reducere vold på din arbejdsplads ved hjælp af BVC.

Målgruppe
Kurset er obligatorisk for medarbejdere ansat på sengeafsnit i psykiatrien.

Læringsmålet er, at du efter endt kursus:

  • har viden om scoringsværktøjet BVC og kan anvende det
  • kan vurdere og score patienten/ beboerens psykiske tilstand
  • kan forebygge voldelig adfærd
  • kan udarbejde en handleplan, når behovet er der
  • kan intervenere og agere i forhold til handleplanen
  • kan dokumentere sine observationer


Forventet gennemførelsestid
Ca. 30 minutter

Er du ansat på et sengeafsnit, vil du automatisk blive tilmeldt kurset, og modtage mail med link til afspilning af e-læringskurset.

Kurset skal gentages 1 gang årligt. Du vil modtage en mail, når du skal gennemføre kurset igen.

By Dato Tid Sted Tilmeldingsfrist Ledige Pladser
06.06.2017
08.00
05.06.2027 0 / 50000