Formål
Du får kendskab til psykiatrilovens tvangsforanstaltninger
(Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien)

Målgruppe
Kurset er obligatorisk for alle nyansatte i Psykiatrien i Region Midtjylland.

  • Klinisk personale: (sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, socialrådgivere fysioterapeuter, ergoterapeuter, læger, psykologer),
  • Administrativt personale: (lægesekretærer, sekretærer mv.)
  • Somatisk personale på de fælles akutafdelinger
  • Servicepersonale: serviceassistenter, aktivitetsmedarbejdere,
  • Vikarer og studerende m.fl.

Læringsmål 

  • Kendskab til de forebyggende tiltag i psykiatriloven
  • Indsigt i anvendelse af psykiatriloven
  • Kendskab til psykiatrilovens værdigrundlag

Forventet gennemførelsestid
1 - 2 timer

Du vil i forbindelse med din ansættelse blive automatisk tilmeldt.

Info og tilmelding