Formål
E-læringskurset i håndhygiejne har til formål, at klæde ansatte i Region Midtjylland på, til at kunne udføre korrekt håndhygiejne og fremtræde med korrekt håndhygiejnisk adfærd i det daglige arbejde.

Målgruppe
Personale med patient/borger-kontakt, administrativt personale (uden uniform, lægesekretærer), servicepersonale (i uniform, teknisk personale, serviceassistenter og frivillige).

Læringsmål

Efter endt kursus skal kursisten have kendskab til:

  • forudsætningerne for at kunne udføre korrekt håndhygiejne
  • hvordan og hvornår korrekt håndvask og hånddesinfektion udføres
  • korrekt på- og aftagning af handsker samt korrekt hygiejnisk anvendelse heraf
  • principperne for korrekt håndhygiejnisk adfærd på sengestuer samt i overgangene mellem de forskellige rum på et hospital.

Forventet gennemførelsestid
Ca. 15-20 minutter

Info og tilmelding