Formål
e-læringskurset vil kvalificere dig til at kunne yde basal genoplivning. e-læringskurset skal supplere den praktiske undervisning i basal genoplivning (hjerte-lunge-redning)

Målgruppe
Alle ansatte i Psykiatrien i Region Midtjylland, herunder teknisk og administrativt personale.
OBS: Læger og sygeplejersker ansat ved AUH Psykiatrien i Skejby skal gennemføre basal genoplivning niveau 2

Læringsmål
Målet er, at du efter endt kursus har kendskab til:

  • konstatering af hjertestop
  • hjertestop-algoritmen
  • lokal alarmeringsprocedure ved hjertestop
  • udførelse af korrekt hjertemassage og kunstigt åndedræt
  • anvendelse af en hjertestarter/AED

Forventet gennemførelsestid
Ca. 25 minutter

Du vil i forbindelse med din ansættelse ved Psykiatrien i Region Midtjylland automatisk blive tilmeldt kurset og du vil modtage mail med link til afspilning af e-læringskurset.  

Kurset skal gentages hvert 2. år. Du vil modtage en mail, når du skal gennemføre kurset igen.

Info og tilmelding