Formål
Dette e-læringsmodul giver dig en introduktion til nogle af de værktøjer, man kan benytte for at styrke kommunikation og samarbejdet blandt sundhedspersonale. 

Målgruppen
Klinisk personale i Psykiatrien i Region Midtjylland

Indhold
I sundhedsvæsnet danner sundhedspersonalet teams på kryds og tværs. Sikker mundtlig kommunikation er ikke en selvfølge - men det kan læres. Herved styrkes patientsikkerheden og samarbejdet.

Læringsmål: 
At kursisten opnår:

  • En viden om de forskellige kommunikationsstrategier
  • Et kendskab til redskaberne ISBAR, Tjek-svar, Teambesked, ISBAR med SALSA, og at du kan bruge disse i dit daglige arbejde
  • Et kendskab til teamsamarbejde og de tilhørende redskaber

 

Info og tilmelding