Formål

Formålet med kurset er at give deltagerne en grundlæggende viden om sundhedslovens bestemmelser om indhentning og videregivelse af oplysninger samt aktindsigt. Desuden vil kurset give deltagerne et overblik over klage- og erstatningsreglerne på området.

 

Målgruppe

Den primære målgruppe for undervisningen er sundhedspersoner samt administrativt personale, der i det daglige beskæftiger sig med opgaver, der knytter sig til kursets emner.

 

Indhold på kurset

Med udgangspunkt i bl.a. sundhedslovens bestemmelser gennemgås relevante paragraffer, herunder reglerne for videregivelse af oplysninger, reglerne for indhentning af elektroniske helbredsoplysninger, reglerne for aktindsigt samt overblik over klage- og erstatningsreglerne. 

 

Undervisningsform

Der veksles mellem oplæg og drøftelser i plenum.

Bemærk, at kurset kun er for medarbejdere ansat i Psykiatrien. Der kan frit vælges mellem de pågældende lokationer, da kurset ikke er forbeholdt ansatte på de angivne lokationer.

Husk, du kan altid tilmelde dig holdagenten, så du får besked, når vi åbner for tilmelding på nye hold.

Info og tilmelding