Formål
Det overordnede formål er at sikre, at du får kompetencer til at administrere psykofarmaka.

Målgruppe
Uddannede social- og sundhedsassistenter ansat i det psykiatriske område samt i den primære og sekundære sundhedssektor. Det anbefales, at du har erfaring fra arbejde med borgere/patienter med psykisk sygdom samt kompetencer svarende til medicinadministration I.

Indhold
Du får øget viden om medicinens virkninger og bivirkninger samt om farmakokinetik og farmakodynamik, således at du kan observere borgeren/patienten og handle hensigtsmæssigt på eventuelle forgiftningstilstande. Du får ligeledes viden om medicinpædagogik i forhold til compliance.

Samlet varighed: 5 dage.

Kurset udbydes af social- og sundhedsskolerne. Du kan via nedenstående link til skolerne, se hvornår næste kursus afvikles og hvordan du tilmelder dig. 

Hvis der ikke er kurser pt., vil vi anbefale, at du retter henvendelse til skolen og hører, hvornår næste kursus afvikles. 

Randers social- og sundhedsskole - www.sosuranders.dk
Social- og sundhedsskolen i Herning - www.sosuherning.dk
Social- og sundhedsskolen i Skive - www.sosu-stv.dk
Social- og sundhedsskolen i Fredericia-Horsens - www.sosufvh.dk
SOSU Østjylland (Aarhus, Silkeborg og Skanderborg) - www.sosuoj.dk

Læs om læringsmål og tilmelding og økonomi i forbindelse med deltagelse på kursus under "Udvidet beskrivelse."