Den landsdækkende efteruddannelse i diagnostik og psykopatologi Voksenpsykiatrien for speciallæger, specialpsykologer og specialsygeplejersker fortsætter i en revideret udgave i perioden 2024-2027. 

Der vil hvert år blive udbudt 3 hold. Deltagerne udpeges regionalt, og tilmelding foregår via den regionale kontaktperson (se kontakter nederst på siden). 

Målgruppe
Speciallæger, specialpsykologer og specialsygeplejersker, samt sygeplejersker med flere års erfaring inden for psykiatrien.

Baggrund
I Danske Regioners oplæg 'Kvalitet i psykiatrien - en ny dagsorden for diagnostik og behandling' sættes som mål, at man i psykiatrien øger fokus på psykopatologi og diagnostik. For at understøtte målsætningen om større ensartethed i diagnosticeringen af psykisk sygdom anbefalede man i oplægget, at der efter endt specialuddannelsesforløb etableres tilbagevendende efteruddannelse i psykopatologi og den diagnostiske proces.

Efteruddannelsen
Formålet med efteruddannelsen er at bidrage til øget viden og løfte kompetencer inden for psykopatologi og diagnostik for hermed at bidrage til en kvalificeret og mere ensartet diagnosticering i voksenpsykiatrien på tværs af regionerne.

Uddannelsen er tilrettelagt med lige dele videnstilegnelse via teoretisk oplæg i plenum for alle faggrupper samt træning fordelt på faggrupper. Dette med henblik på at eksperter får mulighed for at møde fagfæller til faglig inspiration, sparring og drøftelse af psykopatologi og den diagnostiske proces.

Efteruddannelsen er opbygget som internatkursus med tilstedeværelse og fordeler sig på 5 moduler á 2 dages varighed. Modulerne indeholder følgende:

Modul 1: Diagnostik og psykopatologi - generelle forhold og principper for psykiatrisk diagnostik

Modul 2: Diagnostik og psykopatologi - de primære psykotiske tilstande

Modul 3: Diagnostik og psykopatologi - de affektive tilstande

Modul 4: Diagnostik og psykopatologi - udviklings- og personlighedsforstyrrelser

Modul 5: Diagnostik og psykopatologi - comorbiditet og differential diagnostiske problemstillinger

Deltagerne følger samme hold på samtlige 5 moduler. Efteruddannelsen skal afsluttes inden for et år.

Datoer
Modul 1: hold 1 d. 9-10/4 2024, hold 2 d. 29-20/4 2024, hold 3 d. 14-15/5 2024

Modul 2: hold 1 d. 6-7/5 2024, hold 2 d. 3-4/6 2024, hold 3 d. 13-14/6 2024

Modul 3: oplyses senere

Modul 4: oplyses senere

Modul 5: oplyses senere

Uddannelsessted
Efteruddannelsen afholdes i henholdsvis København, Aalborg og Aarhus

Tilmelding
Der er 45 pladser på et hold fordelt på de forskellige faggrupper. Det betyder, at du skal tilmelde dig det hold, der hører til dit erhverv.

Bindende tilmelding for hele efteruddannelsen.

Vær opmærksom på at du skal være godkendt af den regionale kontaktperson i din region, FØR du kan tilmeldes efteruddannelsen. Kontaktpersonerne ses herunder:

 • Region Hovedstaden - Carina Erita Haurballe Jensen
  E-mail: carina.jensen.01@regionh.dk
  Telefon: 3864 0099
 • Region Syddanmark - Tina Gregersen
  E-mail: tina.gregersen2@rsyd.dk
  Telefon: 9944 4826
 • Region Sjælland - Anne Rhein-Knudsen
  E-mail: ark@regionsjaelland.dk
  Telefon: 2043 0507
 • Region Midtjylland - Trine Christensen
  E-mail: trichr@rm.dk
  Telefon: 2463 5186
 • Region Nordjylland - Grete Høygaard Larsen
  E-mail: ghl@rn.dk
  Telefon: 2557 9060