Formål
At bidrage til øget sikkerhed og tryghed for patienter og personale samt reducere forekomsten af aggressive og voldelige episoder

Målgruppe
Deeskalering, ikke-kliniske personaler er målrettet personale med indirekte patientkontakt, f.eks. sekretærer der ikke er ansat på sengeafsnit eller klinikker, køkkenpersonale, tekniske medarbejdere m.m.

Kurset er obligatorisk og skal så vidt muligt gennemføres indenfor de 3 første måneder af ansættelsen.

Varighed
1 dag

OBS: KURSET ER KUN FOR NYANSATTE I BEHANDLINGSPSYKIATRIEN I REGION MIDTJYLLAND

Indhold
Kurset tager udgangspunkt i arbejdsrelaterede problemstillinger i forhold til konflikter og består af teoretisk formidling af viden og igangsættelse af fælles drøftelser, der er centrale i forhold til konflikt-, trussels- og voldsepisoder i arbejdssammenhænge. Undervisningen tager udgangspunkt i kursisternes egne erfaringer og ønsker.

Se læringsmål og læs mere om teoridelen under "Udvidet beskrivelse"

Underviser
Uddannelseskonsulent fra Center for Kompetenceudvikling

Bemærk: Hvis du bliver forhindret i at deltage på kurset skal afmelding ske til kursusplanlægger Heidi Franck, tlf. 30601232 eller mail heitro@rm.dk inden 2 uger fra kursusstart. Ved afmelding efter dette tidspunkt eller udeblivelse fra kurset opkræves et gebyr på kr. 2000,-.

Info og tilmelding