Praktikdag på Retspsykiatrisk Afdeling, AUH Psykiatrien. Denne dag er kun henvendt til medarbejdere i Psykiatristaben.

Kontakt Lone Poulsen Lone.Poulsen1@psykiatrien.rm.dk for at aftale nærmere.

 

Info og tilmelding