Formål
At AP-læger opnår kendskab til visitationspraksis og målgruppebeskrivleser på områderne for børn, voksne og mennelser med hukommelsessygdom.

Målgruppe
AP-læger ved Voksenpsykiatrien 

Indhold
Med afsæt det rent organisatoriske perspektiv ind i den psykiatriske del af sundhedsvæsnets facetter, vil du opnå viden omkring dine muligheder for at hjælpe din patient i almen praksis, som har symptomer på/eller har psykisk sygdom.
Du vil opnå viden omkring målgrupperne for de 3 områder samt hvad der er relevant at beskrive i henvisning på hvert område. Du vil få mulighed for at være med til 'live' visitation på alle områder samt mulighed for at drøfte konkrete cases med visitatorerne.

Læringsmål
Kendskab til visitation
Administrativ kompetence: Deltaget i visitation af henvisninger fra almen praksis. Nederst i linket.
1498_kvalifikationskort-3-psykiatri-01-02-2019.pdf (laegeuddannelsen.dk)

Du kan med fordel orientere dig på PCVs hjemmeside inden selve dagen:
https://www.fagperson.psykiatrien.rm.dk/henvisning-og-visitation/ 

OBS: Kurset aflyses hvis der mindre end 3 tilmeldte Info og tilmelding