OBS! Til de første tre hold søger vi medarbejdere, som kan være med til at kvalificere kursets indhold. I kan læse mere om sammensætning af holdene længere nede.

Målgruppe
For nyansatte i stationære enheder fra faggrupperne: Sygeplejersker, SOSU, fysio- og ergoterapeuter og pædagoger

Indhold
Under overskrifterne: Miljøterapi, Safewards, Kommunikation og Observation introduceres nyansatte til det tværfaglige arbejde i en stationær enhed.

Undervisningen foregår over to fremmødedage, som ligger med 4-6 ugers mellemrum. Her vil deltagerne blive introduceret til basale metoder i arbejdet med patienterne med særlig fokus på, hvordan de forskellige fagligheder bidrager ind i det tværfaglige samarbejde, der danner baggrund for den rette udredning og behandling og det gode patientforløb.

Imellem de to fremmødedage er der forslag til opgaver og refleksionsemner, som kan understøtte koblingen mellem introduktionen og den nyansattes hverdag, ligesom der afslutningsvis er inspiration til, hvordan den nye viden efter forløbet omsættes til praksis.

OBS! Dette forløb indeholder ikke introduktion til EPJ.

Formålet med forløbet er at sikre
En systematiseret og grundlæggende introduktion til, hvad tværfaglig psykiatrisk behandling er.
At alle modtager den samme introduktion til arbejdet i et sengeafsnit for dermed at understøtte, at patienterne kan forvente at modtage den samme behandling i alle Psykiatriens afdelinger.

VIGTIG INFORMATION OM DE FØRSTE HOLD

De tre åbne hold er del af en prøvehandling. Det betyder, at der ønskes deltagere med forskellige faglige baggrunde, funktioner og anciennitet. Dette er vigtigt for at kunne få forløbet kvalificeret bedst muligt. Efter prøvehandlingen bliver forløbet tilpasset til at kunne tilbyde nyansatte den bedst mulige introduktion til det tværfaglige arbejde i stationære enheder.

Holdene, som deltager i prøvehandlingen skal derfor sammensættes med repræsentanter fra flg. grupper:

  •          Nyansatte
  •          Medarbejdere, der har været ansat i 3 måneder
  •          Medarbejdere, der har været ansat i 6 måneder
  •          Erfarne medarbejdere med mentorfunktion
  •          Funktionsledere (en deltager pr. hold) 

Der skal på de tre første hold være deltagere med forskellige faglige baggrunde, funktioner og anciennitet samt  en bred repræsentation fra Psykiatriens afdelinger (hvilket betyder, at vi ikke kan garantere, at alle der tilmelder sig, vil få en plads på det ønskede hold).

By Dato Tid Sted Tilmeldingsfrist Ledige Pladser
Viborg 08.12.2023
23.01.2024
08.30
08.30
Regionshuset Viborg 24.11.2023 0 / 20
30.01.2024
27.02.2024
08.30
08.30
Aarhus Universitetshospital, Skejby 12.12.2023 2 / 20