Kurset er udelukkende for læger ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling

Casebaseret undervisning for læger i BUA i psykiatriloven, praktisk anvendelse og tvangsforebyggende tilgang.

Formålet er, at for- og bagvagter i BUA har fælles forståelse og fælles tilgang i det tvangsforebyggende arbejde samt anvendelse og dokumentation af psykiatrilovstvang.

Kurset er obligatorisk for:

Forvagter årligt

Bagvagter hvert andet år.

Andre læger (eks. vejledere) er velkomne.

Nye BUA-læger modtager introduktionsundervisning i psykiatriloven særskilt og deltager derfor tidligst efter at de har været forvagter i 6 måneder.

Forplejning:
På kurset vil der være kaffe og kage.

Tilmeldingsfrist: d. 4. december 2023

Info og tilmelding