Formål:
Kompetenceudvikling af ansatte i sengeafsnit om dokumentation og anvendelse af EPJ med henblik på, at opnå mere ensartet brug af EPJ i Region Midtjylland.

Målgruppe:
Alle ansatte i sengeafsnit i Retspsykiatrien, Afdeling for Depression og Angst, Afdeling for Psykoser og Børne- og ungdomspsykiatrien i  Region Midtjylland

Indhold:

Info og tilmelding