Formål:
Nedenstående workshops er en del af Psykiatriens koncepter for onboarding af hhv. nye funktionsledere og nye afdelingsledere.

Formålet med de forskellige workshops er, at den nye leder får konkret viden og mulighed for refleksion, drøftelse og sparring om forskellige emner inden for ledelsesopgaven. Herudover skal nye ledere få kendskab til kontaktpersoner i Psykiatristaben og skabe netværk med andre nye ledere.

Målgruppe
Disse workshops henvender sig til nye funktionsledere og  nye afdelingsledere i Psykiatrien. Ledere, der har brug for et brush up inden for de forskellige emner, kan også tilmelde sig.

Indhold i de forskellige workshops:
- Den gode proces i en personalesag - sygefravær og chikane (obligatorisk).
- Den svære samtale ved tjenstlige sager (obligatorisk).
- Det gode ansættelsesforløb samt introduktion til Emply og Silkeborg Data (obligatorisk).
- Lønforhandling i Psykiatrien.
- Det gode og lærerige uddannelsesmiljø for elever og studerende i Psykiatrien.
- Ledelse af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i Psykiatrien.
- Funktionslederens rolle ved håndtering af klager og aktindsigt. 
- Styrk din lederkommunikation.
Patientsikkerhed og kvalitetsarbejde
- Ledelse af implementerings- og forandringsprocesser

For yderligere information og tilmelding, klik Se alle hold. Herefter klik Uddannelsesplan.
Her kan du se alle workshops.