Introduktionen afholdes både i Skejby og Viborg.

Målgruppe
Introduktionen er obligatorisk for nyansatte i voksenpsykiatrien uden, eller med meget begrænset erfaring fra Psykiatrien i følgende faggrupper:

 •         Sygeplejesker
 •         Social- og Sundhedsassistenter
 •         Pædagoger
 •         Ergoterapeuter
 •         Fysioterapeuter
 •         Socialrådgivere og lægesekretærer kan deltage, hvis det vurderes meningsfuldt.

Indhold
Introduktionen består af en kombination af videomateriale og fysisk undervisning. Forløbet er bygget op således, at medarbejderne i første uge af ansættelsen skal se videomaterialet og efterfølgende deltage i undervisning med fysisk fremmøde.

Indholdet i introduktionen er centreret om de temaer og emner, som generelt fylder mest. Det primære fokus i undervisningen er følgende fem temaer:

 • Psykoser og skizofreni
 • Affektive lidelser – depression, mani og bipolar lidelse
 • Angst, traumatisering og PTSD
 • Autisme og ADHD
 • Kort introduktion til ICD10/11  

Formålet
Der er en generel og grundlæggende introduktion til psykopatologi – med følgende tre læringsmål:

 • at kunne omsætte teori om sygdomslære til grundlæggende og basal observation
 • at opnå fælles sprog og brug af fagtermer, der afspejles i dokumentationen
 • at sikre introduktion og basal kendskab til ICD 10/11 

Introduktionen kommer ikke omkring behandlingsformer, udredning eller diagnostisk.

By Dato Tid Sted Tilmeldingsfrist Ledige Pladser
18.12.2023
08.30
Regionshuset Aarhus OPA 34 16.12.2023 0 / 20
Viborg 19.12.2023
08.30
Regionshuset Viborg 17.12.2023 0 / 20
Viborg 17.01.2024
08.30
Regionshuset Viborg 03.01.2024 0 / 20
18.01.2024
08.30
Aarhus Universitetshospital, Nord 04.01.2024 0 / 20
Viborg 21.02.2024
08.30
Regionshuset Viborg 07.02.2024 0 / 20
22.02.2024
08.30
Aarhus Universitetshospital, Nord 08.02.2024 0 / 20