Dette kursus er udelukkende for nyansat sundhedsfagligt personale (ikke læger) i Afdeling for Depression og Angst og Afdeling for Psykoser, AUH Psykiatrien

Introduktion for nyansat sundhedsfagligt personale (ikke læger) i Afdeling for Depression og Angst samt i Afdeling for Psykoser, AUH Psykiatrien

Introduktionen afvikles hver måned og strækker sig over 5 dage. Underviserne er ansatte i Psykiatrien.

Følgende emner indgår i introduktionen:

 •          Information om Psykiatriens værdigrundlag, organisering og historie
 •          Klinisk logistik – hvordan bruger vi Klinisk logistik i hverdagen?
 •          Digital chikane
 •          Psykiatriens Hus – hvilke tilbud findes her?
 •          Introduktion til EPJ  
 •          Introduktion til arbejdsmiljøområdet i AUH, Psykiatrien
 •          Deeskalering og konflikthåndtering - en introduktion
 •          Hvad er safewards, safeclinics og forbedringsmodellen?
 •          Psykiatrisk fysioterapi i ADA og AFP
 •          Psykiatrisk fysio- og ergoterapi samt E-sport. Hvordan arbejder vi i AFP, sengeafsnit
 •          Introduktion til psykopatologi, selvmordsscreening, diagnosegrupper
 •          Samarbejde mellem kommune og region – socialt komplicerede patienter, udskrivelsen starter ved indlæggelsen
 •          Introduktion til ECT

Du vil automatisk blive tilmeldt de introduktioner, der er relevant for dig. 
Ved spørgsmål til introduktionen, kontakt nærmeste leder.

Info og tilmelding