Praktikdag i Regionspsykiatrien Midt

Praktiske oplysninger og vores forventninger til dig:

 • Vi forventer, du har læst og efterlever den fællespsykiatriske retningslinje om beklædning.
 • Du skal være opmærksom på, at du kan blive bekendt med følsomme personoplysninger. Vi forventer, du har sat dig grundigt ind i dine forpligtelser vedr. tavshedspligt.
 • Hvis du kommer i bil, skal du huske at registrere parkering på iPad (hænger ved alle indgange). Selve parkeringen er gratis. Vi refunderer ikke parkeringsbøder.
 • Hvis du ønsker at spise noget i løbet af dagen, skal du selv medbringe det. Du kan frit benytte vand- og kaffeautomat.
 • Vi forventer, du sender feedback til RPMidt senest 14 dage efter praktikdagen. Feedback sendes på mail til domark@rm.dk. Skriv 'Feedback på praktikdag' i emnefeltet. Din feedback skal bruges til evt. justeringer af praktikdagen.

Program:

 • Du mødes med Sune Frederiksen ved Informationen, Søndersøparken 1 i Viborg kl. 07.50.
 • Du deltager i morgenkonference i Søndersøparken 1 sammen med Sune.
 • Du deltager i morgenmøde på Akutafdelingen HEM sammen med Sune.
 • 1 times besøg på sengeafsnit M1 sammen med en sygeplejerske.
 • 1 times besøg på sengeafsnit R2 sammen med en sygeplejerske.
 • Rundvisning på området sammen med kommunikationsmedarbejder. 
 • Frokost sammen med staben i Regionspsykiatrien Midt.
 • 1 times besøg i Klinik for retspsykiatri sammen med sekretær.
 • 1 times besøg i Team for Akut og Intensiv Psykiatri sammen med en koordinator eller behandler.
Info og tilmelding