Dette kursus er udelukkende for medarbejdere ansat i Regionspsykiatrien Horsens. 

Målgruppe
Undervisningen er for nyansatte i RPH inden for alle faggrupper.
Erfarne, der gerne vil deltage, kan aftale deltagelse med nærmeste leder.

Indhold
Selvagens: "Evnen til at bruge sig selv og sine personlige kompetencer som arbejdsredskab og til at føle og tænke klart i samspillet med andre mennesker" (Susan Hart)

  •         Selvagens indenfor NAU forståelsen
  •         Selvagens ift. arbejdet med psykiatriske patienter
  •         At bruge sig selv og sine personlige kompetencer
  •         Summeøvelser
  •         Selvagens – at tænke og føle klart

Varighed
2 timer

Tilmelding sker via nærmeste leder.

Info og tilmelding