Praktikdag i Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling, AUH Psykiatrien. Denne dag er kun henvendt til medarbejdere i Psykiatristaben.

Programmet for dagen afhænger af, hvilket afsnit praktikken foregår på.

Info og tilmelding