Personlig Coaching – få nye perspektiver på dit arbejdsliv

Er du et sted i dit arbejdsliv, hvor du har brug for afklaring, inspiration og motivation, kan coachsamtaler være en mulighed for dig. 

Coaching giver dig mulighed for at reflektere over eget arbejdsliv fx i forhold til:

  •         egne ressourcer og muligheder
  •         trivsel og arbejdsglæde
  •         karriereudvikling
  •         nye perspektiver og handlemuligheder

En coachsamtale har en varighed á en time.

Et eventuelt videre forløb aftales efter første samtale. Coachingen vil typisk forløbe over 1-3 samtaler. 

Pris for ansatte i Region Midtjylland: 800 kr. pr. time

Pris for ansatte uden for Region Midtjylland: 956 kr. pr. time (plus moms)


Sted
Center for Kompetenceudvikling, Olof Palmes Allé 26, 8200 Aarhus N.


Coaches

Randi Dahl Kristensen
Jeg er sygeplejerske af baggrund og har i mange år arbejdet som uddannelseskonsulent, hvor kommunikation i sundhedsvæsenet og coaching har været en stor del af mit arbejde, bl.a. som underviser på den sundhedsfaglige coachuddannelse samt flere års erfaring med coachsamtaler. Jeg er individuelt akkrediteret og certificeret som coach.


Lene Rosendahl
Jeg er speciallæge i neurologi og tidligere overlæge med mange års ledelseserfaring som cheflæge i Neurologi, HEM.  Jeg er certificeret coach og feedbackfacilitator.


Conny Henneberg
Jeg er sygeplejerske af baggrund og har i mange år arbejdet som uddannelseskonsulent med kommunikation og coaching i forskellige kontekst. Jeg er akkrediteret/ certificeret coach.