Kurset er udelukkende for medarbejdere ansat i Psykiatrien i Region Midtjylland

Målgruppe
Medarbejdere i Psykiatrien i Region Midtjylland med begrænset erfaring (0,5-2 år) inden for følgende faggrupper: Sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, socialrådgivere samt psykologer med mindre end et års klinisk erfaring. 

Formål
At give deltagerne viden om psykiske sygdomme med henblik på at kunne aflæse sygdomstegn og forstå patienten.

Undervisningen tager derfor afsæt i spørgsmålene:

  • Hvad sker der rent faktisk i sygdomsforløbet?
  • Hvordan kan man forstå patienten?


Indholdet i undervisningen består af en bred introduktion til psykiske sygdomme med gennemgang af følgende emner:

  • Diagnosesystemet ICD-10
  • Angst, skizofreni, personlighedsforstyrrelser og affektive lidelser
  • Biologiske, psykoterapeutiske og socialpsykiatriske behandlingsmetoder.
    Herunder præcisering af hvilke kognitive metoder, som vil være relevante for de enkelte lidelser.
  • Kortfattet redegørelse for karakteristika i forbindelse med misbrug; desuden integreres misbrugsaspektet i forbindelse med gennemgang af de enkelte lidelser
  • Specialisering eller postnummerpsykiatri? En kortfattet gennemgang af udviklingen inden for organiseringen af psykiatrien med fokus på den aktuelle situation i Danmark på baggrund af et kort rids over udviklingen gennem tiden.

Arbejdsformen er formidling af grundlæggende viden vedrørende kursets emner. I forbindelse med teorigennemgangen får deltagerne mulighed for at udveksle erfaringer og undersøge eksempler fra egen praksis.

Tilmelding er bindende

Vi gør opmærksom på, at ved afmelding efter tilmeldingsfristen bliver afdelingen afkrævet et administrationsgebyr på 1500 kr.

Dette gælder både ved afmelding til kurset og ved intern omfordeling af pladsen til en anden medarbejder.

By Dato Tid Sted Tilmeldingsfrist Ledige Pladser
18.09.2024
19.09.2024
20.09.2024
09.00
09.00
09.00
Horisont Hotel & Konference 13.08.2024 2 / 20
03.12.2024
04.12.2024
05.12.2024
09.00
09.00
09.00
Horisont Hotel & Konference 28.10.2024 13 / 20