Formål
At udvikle dine kompetencer til at tage imod nye elever og planlægge oplæring. Basisuddannelsen styrker dine kompetencer i at vejlede og kommunikere, så det skaber refleksion og læring for eleven.

Målgruppe
Uddannelsen er målrettet til pædagogiske assistenter og social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Det anbefales, at deltageren har erfaring inden for jobområdet og har uddannelsesmæssige forudsætninger svarende til den erhvervsuddannelse, der uddannes elever til.

Indhold
Uddannelsen er en basisuddannelse for oplæringsvejledere, der som en del af det daglige arbejde tilrettelægger og gennemfører vejledning i forhold til udviklingen af erhvervsfaglige kompetencer hos elever, som er i oplæring som pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere eller social- og sundhedsassistenter.

Samlet varighed: 11 dage

SOSU Østjylland (Aarhus, Silkeborg og Skanderborg) - Basisuddannelse for oplæringsvejledere (sosuoj.dk)
Social- og sundhedsskolen i Skive, Viborg, Thisted - Kursus (sosu-stv.dk)
Social- og sundhedsskolen i Herning - Oplæringsvejleder, PAU- og SOSU-elever, basis (sosumv.dk)
Social- og sundhedsskolen i Randers - Oplæringsvejleder SOSU (37) - Randers Social- og Sundhedsskole | Det drejer sig om mennesker (sosuranders.dk)
Social- og sundhedsskolen i Fredericia-Horsens - Oplæringsvejleder, PAU- og SOSU-elever (sosufvh.dk)