Der starter nyt hold i september 2024, tilmelding er åben.

Formål
At social- og sundhedsassistenter inden for det psykiatriske speciale kan udøve den faglige kompetence selvstændigt og varetage aktivitets- og omsorgsopgaver samt grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til social- og sundhedsassistenter, som har praktisk erfaring inden for det psykiatriske hospitalsområde eller psykiatriske institutionsområde eller deltagere med tilsvarende kvalifikationer.
Deltagerne skal have minimum ½ års arbejdserfaring fra det psykiatriske speciale inden for de seneste to år.

Indhold
På den psykiatriske suppleringsuddannelse får du mulighed for at gå i dybden med din faglighed og din praksis.
Vi genopfrisker og udbygger den viden, du har i forvejen og løfter vidensniveauet på et højere plan. Vi er undersøgende på den indflydelse, du selv, dine kollegaer og samfundet har på psykiatrien.

 Målet er, at du styrker og bliver mere bevidst om dine egne psykiatrifaglige kompetencer og udviklingspunkter, samt anvender forskellige teorier, redskaber og metoder i din kommunikation. Både i samarbejdet med kollegaer, ledere og mennesker med psykiatriske diagnoser.

Om uddannelsen
Den Psykiatrisk suppleringsuddannelse (AMU 42684) forløber samlet over 20 dage.

Temaer på uddannelsen:
- Psykiatrisk sygepleje: Definitioner og begreber 
- Etik og moral: Afgrænsning og handling 
- Vilkår for mennesket med psykisk lidelse 
- Lovgivning - tvang - redskaber - at arbejde i psykiatrien 
- Aktivering - livskvalitet - relation 
- Faglighed i den psykiatriske sygepleje - menneskesyn 
- Normalitet - afvigelse 

Læringsmål

På Psykiatrisk Suppleringsuddannelse er målet, at du som deltager:

  • gør dig etiske og moralske overvejelser, der afgrænser eller ansporer til bestemte handlinger over for patienter og kolleger
  • ud fra din viden om udviklingen af psykiatrien, de psykisk syges vilkår samt organiseringen af psykiatrien, kan deltage kritisk og konstruktivt i samfundsdebatten
  • kan tilrettelægge plejeforløb ud fra en viden om psykiatriske sygdomme og undersøgelses- og behandlingsmetoder
  • får en øget viden om egen kompetence i aggressions- og voldssituationer og bliver bevidst om anvendelsen af den gældende lovgivning om frihedsberøvelse og anden tvang i forbindelse med indlæggelse, ophold og behandling på psykiatriske afdelinger/institutioner
  • får afprøvet forskellige metoder til aktivering af psykiatriske patienter
  • udviser øget faglighed i udøvelsen af psykiatrisk sygepleje, der bygger på en detaljeret viden om menneskesyn, sundheds- og sygdomsopfattelser, normalitet og afvigelse samt målet med psykiatrisk sygepleje.

Økonomi:

Uddannelsen er gratis for social- og sundhedsassistenter, der har minimum ½ års arbejdserfaring fra det psykiatriske speciale inden for de seneste to år. 

 

Afdelingen, hvor social- og sundhedsassistenten arbejder, kan søge VEU-godtgørelse til dækning af evt. vikar. Dette gør afdelingen i forbindelse med tilmeldingen, og så bliver tilmeldingsprisen efterfølgende refunderet.

Tilmelding via Psykiatrisk suppleringsuddannelse (voksenuddannelse.dk)