Målgruppe:

Region Nordjylland og Region Midtjylland udbyder i samarbejde dette kursus om patientsikkerhed for ledere. Kurset henvender sig til ledere på alle niveauer i de to regioner. 

Formål:

Som leder har man en central rolle i forhold til at understøtte patientsikkerhedsarbejdet i egen organisation; Lederen skal være rollemodel, og skal kunne vise retning og prioritere patientsikkerhedsarbejdet, både reaktivt og proaktivt. Desuden skal lederen gå forrest i udviklingen af en positiv patientsikkerhedskultur, hvor der tales åbent om fejl, og hvor der aktivt arbejdes med forebyggelse og læring. 

Indhold:

Dagen indeholder en introduktion til forskellige aspekter af patientsikkerhedsområdet, der er særligt relevante at kende til som leder.

Foruden det fælles program vil der som opfølgning være en lokal introduktion, der er rettet mod ledere inden for hver enkelt enhed. Du skal ved tilmelding vælge, hvilken lokation du kommer fra. Du vil efter tilmeldingsfristen blive indkaldt til den lokale introduktion. 

Find det fulde program under Mere information/dokumenter nederst til højre.