Formål
At deltagerne øger deres kompetencer i forhold til at forebygge og håndtere konfliktfyldte situationer og udfordrende samtaler. Kursusdagen tager afsæt i følgende spørgsmål:

  • Hvordan håndterer jeg situationer, hvor jeg oplever at blive overfuset?
  • Hvordan håndterer jeg situationer, der begynder på et højt konfliktniveau?
  • Hvordan håndterer jeg mine egne følelser?
  • Hvordan undgår vi, at vi hver især kommer til at føle os alene og måske som en dårlig professionel?
  • Hvordan hjælper vi hinanden som kolleger?

På kurset vil deltagere både få viden om konfliktforebyggelse og øve sig i kommunikative og samarbejdsmæssige  strategier, der kan anvendes i konfliktfyldte situationer og samtaler.

Temaer

Hvordan reagerer mennesker under pres ?
Deltagerne undervises i hvad der sker med mennesker, når vi befinder os i ubehagelige situationer. Deltagerne introduceres til tankegangen om det grønne, gule og røde felt (når man har det godt, er let opkørt og meget opkørt). Der undervises i hvilke kommunikative muligheder man har i de tre felter. Der vil være fokus på betydningen af egne typiske reaktioner i mødet med det udfordrende.


Den udfordrende telefonsamtale 
Med afsæt i den professionelle samtale, undersøges hvad der kan gøre en telefonsamtale udfordrende. På kurset vil deltagerne øve sig i kommunikative strategier i forhold til vanskelige samtaler.

Det uventede, konfliktfyldte møde med patient eller den pårørende 
Med baggrund i relevante cases, vil deltagerne øve sig i situationer, som undersøger:
Hvad kan man stille op, når patienten eller den pårørende møder op vred eller frustreret
Hvordan kan man lære at opdage tidlige tegn på at der er en konflikt under opsejling. 
Hvordan bevarer jeg selv roen og hvordan kan vi hjælpe hinanden

Egne grænser, fælles grænser 
Deltagere drøfter erfaringer med grænseoverskridende adfærd og deres erfaringer med håndtering af dette.

Undervisningsform
Oplæg, fælles drøftelse og casebaseret øvelser.

Undervisere 
Sundhedsfaglig uddannelseskonsulent fra Center for Kompetenceudvikling.

Ved afmelding efter tilmeldingsfristens udløb forbeholder vi os ret til at opkræve det fulde kursusbeløb.


Info og tilmelding