Deltagerkreds: Læger og psykologer

 Structured Clinical Interview for DSM-5 Personality Disorders (SCID-5-PD) er et semi-struktureret interview til diagnostik af personlighedsforstyrrelser, som sikrer en systematisk diagnostisk vurdering af de 10 personlighedsforstyrrelser defineret i det amerikanske diagnosesystem DSM-5.

SCID-5-PD erstatter SCID-II og inkorporerer bl.a. forbedringer af tidligere screenings- og interviewspørgsmål.

SCID-5-PD kan anvendes som supplement til et almindeligt klinisk interview til at be- eller afkræfte en eller flere diagnoser. Det kan endvidere anvendes suppleret med et spørgeskema bestående af de diagnostiske kriterier for alle personlighedsforstyrrelserne, hvorefter særligt ”ja”-besvarelserne danner baggrund for det efterfølgende interview, der giver grundlag for et grundigt diagnostisk interview. Endelig kan det være en hjælp til at skærpe klinisk interviewteknik.

SCID-5-PD er et instrument, der egner sig til både forskning og den kliniske hverdag. Internationalt er der således publiceret flere artikler, hvor der er demonstreret test-retest og interrater reliabilitet.

SCID-5-PD interviewhæfte og spørgeskema udleveres på første kursusdag. 

Kursusdeltagerne skal selv købe SCID-5-PD Users guide og medbringe det til kurset. Hogrefe Forlag er udgiver af den danske oversættelse.

 

Hvis du ønsker at få besked, når der udbydes et nyt hold, kan du bruge funktionen ’Holdagent’