Grundkursus i patientsikkerhed

Region Nordjylland og Region Midtjylland udbyder i samarbejde en grundlæggende introduktion i Patientsikkerhed.

Kurset henvender sig til ansatte fra de to regioner med funktioner inden for patientsikkerhedsarbejdet, ledere og andet personale, som er nye i arbejdet med patientsikkerhed.

Kurset indeholder en introduktion til grundlæggende elementer i arbejdet med patientsikkerhed – herunder definitioner, grundlæggende tankegange, patientsikkerhedskultur osv.

Kurset følges op lokalt med introduktion til det konkrete arbejde med utilsigtede hændelser i egen organisation, herunder rapportering og sagsbehandling.