En god uddannelse giver et godt fundament til et godt arbejdsmiljøarbejde.

Arbejdsmiljøuddannelsen er en lovbestemt uddannelse med undervisning i 22 timer eks. frokostpause for nye medlemmer af en arbejdsmiljøgruppe.

Arbejdsmiljøuddannelsen skal være gennemført senest 3 måneder efter valg/udpegning.

Hvis du er ansat indenfor det somatiske område på Aarhus Universitetshospital, skal du som udgangspunkt tilmelde dig på AUH's arbejdsmiljøuddannelse, der findes i AUH's eget kursuskatalog. Er du forhindret på datoerne for AUH's hold, er du velkommen til at tilmelde dig her i stedet. 

På uddannelsen får du viden om bl.a. arbejdsmiljøgruppens opgaver, pligter, rettigheder og hvordan arbejdsmiljøgruppen arbejder systematisk med de opgaver, de har, herunder metoder og videns søgning.

I uddannelsen indgår en praktisk opgave om arbejdsmiljø. Den praktiske opgave skal løses mellem 2. og 3. modul. Den skal være relevant og aktuel i forhold til arbejdsmiljøgruppens arbejde og den arbejdsplads, som arbejdsmiljøgruppen dækker.

Den praktiske opgave ligger ud over de 22 timer, og det anbefales, at du får aftalt/afsat tid til udarbejdelse af opgaven, inden du påbegynder uddannelsen. Opgaven skal løses i arbejdstiden.

For at kunne modtage et kursusbevis skal du være til stede 22 timer og have gennemført den praktiske opgave på din arbejdsplads. Deltagerantallet på uddannelsen vil maksimalt være 20 deltagere, der begynder og afslutter uddannelsen samlet.

Form
Kurset tager udgangspunkt i deltagenes erfaringer og vil være en kombination af oplæg, gruppearbejde, videns søgning og dialog.

Der er fuld forplejning alle dage.

Deltagere skal medbringe papir, skriveredskaber og en regions bærbar PC eller en PC, hvor der er adgang til Citrix.