Målgruppe
Alle nyansatte læger og lægevikarer i Psykiatrien i Region Midtjylland. Kurset er obligatorisk.

 Hvis du er ansat på et ambulatorie opfølges kurset af et 2 dags kursus - Deeskalering, ambulant regi, som skal tilmeldes særskilt.

Hvis du er ansat på et sengeafsnit opfølges kurset af et 3 dags kursus - Deeskalering, stationært regi, som skal tilmeldes særskilt.

Deltagelse på kurset forudsætter, at du er fysisk rørlig, så du kan deltage i den fysiske træning. 
Husk egnet tøj og fodtøj til formålet!


Varighed
1 dag

 

OBS: KURSET ER KUN FOR NYANSATTE I BEHANDLINGSPSYKIATRIEN I REGION MIDTJYLLAND

 

Undervisere
Konsulent Katrine Poulsen fra Psykiatristaben og Specialinstruktører som gennemgående undervisere.
Derudover vil der være oplæg fra en læge fra Psykiatrien i Region Midtjylland.

Indhold
Teoridelen på kurset har følgende temaer:

  • Undervisning/information med hensyn til den udadreagerende adfærd lægerne kan møde i psykiatrien
  • Introduktion til adfærd under pres
  • Forventninger til forvagtens rolle i konfliktsituationer på sengeafdelinger og i modtagelsen
  • Introduktion til risikovurdering med hensyn til voldsrisiko
  • Samarbejde med plejepersonalet

De fysiske færdigheder:
Denne del varetages af psykiatriens specialinstruktører. Du vil blive undervist i sikkerhedsadfærd i arbejdet med den psykiatriske patient og i frigørelsesgreb.

Kurset afholdes som udgangspunkt den anden mandag i hver måned.

Bemærk: Hvis man bliver forhindret i at deltage i kurset skal afmelding ske til kursusplanlægger Heidi Franck, tlf.  30601232 eller mail heitro@rm.dk inden 2 uger fra kursusstart. Ved afmelding efter dette tidspunkt eller udeblivelse fra kurset opkræves et gebyr på kr. 1.000,-.

Info og tilmelding