Alle pladser er booket. Vi har åbnet for muligheden for at tilmelde sig venteliste. 

Formål
Det overordnede formål med dagen er at styrke faggruppens monofaglighed og fagidentitet og dermed understøtte lægesekretærernes kompetencer i forhold til at kunne bidrage til de gode patientforløb. Herudover vil der være mulighed for at netværke med lægesekretærer fra andre afdelinger og udveksle erfaringer.

Målgruppe
Lægesekretærer i såvel stationær som ambulant regi i Psykiatrien. Både ansatte i Børne- og ungdomspsykiatrien samt voksenpsykiatrien.

Indhold
Dagen byder på forskellige oplæg. En del af dagen er afsat til Mette Stadager Jacobsen Mette Stadager Jakobsen – Ledelses & Forløbsspecialist (msjakobsen.dk), der under overskriften 'psykologisk tryghed i arbejdsfællesskabet' vil komme ind på, hvor vi er på vej hen i Sundhedsvæsenet, herunder bl.a. inden for emnerne 'den svære samtale', lægesekretærers kerneopgave, fagidentitet, sundhedskompetencer, robusthedskommissionen mm.

Herudover vil undervisere fra Psykiatristaben holde oplæg om patientrettigheder, og databehandling, herunder nye robotløsninger. En repræsentant fra VIA vil fortælle om den nye uddannelse som Sundhedsadministrativ koordinator (SAK); hvordan er uddannelsen bygget op og hvilke kompetencer har man som nyudannet SAK'er og hvilke arbejdsarbejder kan SAK'erne byde inde på?

Alle afdelinger er tildelt et bestemt antal pladser til dagen afhængigt af antal lægesekretærer på den enkelte afdeling. Derfor er det også ekstra vigtigt, at du aftaler deltagelse med din leder inden tilmelding.