Sådan læser du rapporten og afholder den gode TULE-dialog
Psykiatrien afholder workshops i forbindelse med TULE (TrivselsUndersøgelse og LedelsesEvaluering). TULE'n afvikles/kortlægges i ugerne 48 og 49, 2023 (i øvrigt sammen med APV'en).
TULE-rapporter udsendes til lederne snarligt efter 3. januar 2024.


Formål
Formålet med workshoppen er at klæde deltagerne på til at læse rapporten rigtigt, planlægge og afholde TULE-dialogen. 

Målgruppe
Ledere og nøglepersoner (evt. arbejdsmiljørepræsentanter), der vil klædes på til selv evt. at gennemføre TULE-dialogen. 
Få inspiration og råd - hvad enten du som leder skal afholde TULE-dialog for første gang eller blot ønsker et større udbytte end ved sidste gang.

Overordnet indhold
• Velkomst, præsentation og introduktion til opfølgningsprocessen
• Sådan læser du rapporten
• Inspiration og råd til planlægning og afholdelse af TULE-dialogen
• Handleplaner og løbende opfølgning
• Opsamling og afrunding.

Formen vil veksle mellem oplæg, udveksling i grupper og drøftelser i plenum.

Underviser
Organisationskonsulent Charlotte Vanting Brauer, Koncern HR, Udvikling.

TULE-dialoger
Hospitalsledelsen i Psykiatrien har besluttet, at såfremt TULE-undersøgelsen viser en samlet tilfredshedsandel på <= 4,6 på et opsamlende TULE-spørgsmål, skal der til efterfølgende TULE-dialog med medarbejderne (opfølgning på resultater) tilknyttes en konsulent fra Koncern HR,  Udvikling. Denne bookes og finansieres lokalt. Lokale TULE-dialoger skal afholdes i perioden 8. januar – 12. februar 2024.

 

Info og tilmelding