Formål:
Formålet med kurset er 1) at give deltagerne indsigt i Sundhedsstyrelsens redskabssamling til behandling af funktionel lidelse samt at træne brugen af udvalgte redskaber, og 2) at arbejde med væsentlige livsstilsfaktorer, der har afgørende betydning for sygdomsforløbet, herunder gradueret aktivitetstræning.

Læringsmål:
Læringsmål 1: Overordnet at forbedre egen anvendelse af relevante redskaber og arbejdet med livsstil i forbindelse med udredning og behandling af patienter med funktionel lidelse
Læringsmål 2: At anvende kliniske redskaber i samtalen
Læringsmål 3: At have fortrolighed med at arbejde med centrale redskaber fra redskabssamlingen
Læringsmål 4: At anvende kliniske redskaber som hjemmeopgaver
Læringsmål 5: At arbejde med livsstil
Læringsmål 6: At opnå indgående kendskab til centrale livsstilsfaktorer

Opbygning:
Begge dage indeholder oplæg i plenum og øvelser/arbejde i mindre grupper

Det forudsættes, at man som deltager på grundmodul II har kendskab til funktionel lidelse og kommunikation herom på niveau svarende til grundmodul I/TERM-kursus.

Læs mere i vedhæftet dokument: Kursusbeskrivelse og vejledende program


Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

Info og tilmelding