Læringsseminar for forebyggelse af selvmord i 2023

Læringsseminaret er for nuværende fuldt booket.

Eftertilmeldinger kan ske via mail til Anne Foged Christensen annfogch@rm.dk.

Oplys evt. særlige kosthensyn.

Den 14. december 2023 gentager vi successen fra sidste år, og afholder læringsseminar for alle afdelinger med fokus på forebyggelse af selvmord. På læringsseminaret i 2022 delte vi viden fra afdelingernes store journalaudits, planlagde forbedringsindsatser og havde fokus på inddragelse af pårørende.

På læringsseminaret i 2023 vil der bl.a. være fokus på:

 • Patientperspektivet

 • Praktisk anvendt og diagnosespecifik forebyggelse af selvmord

 • Kroniske selvmordstanker

Igen i år er der videndeling på tværs af afdelinger ift., hvad vi hver især har opnået siden sidste læringsseminar samt mulighed for at hente inspiration fra hinanden.

Tidspunkt

Torsdag den 14. december 2023 kl. 08.30 - 15.00. Ankomst og morgenmad fra 08.00 - 08.30.

Sted

Læringsseminaret afholdes på Horisont Hotel & Konference, Agro Food Park 10, 8200 Aarhus N.

Fordeling af pladser

Der er lavet nedenstående fordelingsnøgle, som tildeler et vist antal pladser til hver afdeling.

Indtil den 13. oktober kan afdelingerne kun benytte det antal pladser, som de er tildelt. Er ens afdeling fuldt booket, så skriver man sig på venteliste, og efter den 13. oktober fordeles de resterende pladser ud fra ventelisten.

Afdeling

Fordelingsnøgle

AUH AFP

14

AUH ADA

20

AUH R

3

BUA

14

RP Horsens

14

RP Randers

16

RP Gødstrup

20

RP Midt

20

Total

123


Målgruppe
 •  Medarbejdere fra sengeafsnit og klinik i psykiatrien
 • Ledere i psykiatrien
 • Kvalitetsnøglepersoner/udviklingssygeplejesker og kvalitetskoordinator i psykiatrien

Mål

 •  Få ny faglig viden om forebyggelse af selvmord
 •  Dele viden om lokalt forbedringsarbejde på baggrund lokale indsatser
 • Få gode inputs og ideer fra andre afdelinger
 • Få sparring til arbejdet med forebyggelse af selvmord
 • Få inspiration og konkrete tips til forbedringsmetoder til at omsætte viden til forbedring
By Dato Tid Sted Tilmeldingsfrist Ledige Pladser
14.12.2023
08.00
Horisont Hotel & Konference 08.11.2023 2 / 142