Kollegialt forum / gruppecoaching for kliniske vejledere
Et fortroligt rum, hvor du kan få vendt udfordringer i arbejdslivet

Et forum, hvor du som klinisk vejleder kan drøfte udfordringer og emner, som du er optaget af og som fylder i din hverdag.

Datoer
onsdag, 25. oktober kl. 13.00-16.00
onsdag, 8. november kl. 13.00-16.00
onsdag, 22. november kl. 13.00-16.00
onsdag, 6. december kl. 13.00-16.00

Tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristen og forudsættes godkendt af din ledelse.

Målgruppe: Vejledere for studerende og elever

Kurset udbydes ligeledes eksternt, hvor rekvirenten selv sørger for det administrative i forbindelse med booking af lokaler og tilmelding.
Pris herfor kr. 9.606,00.
Henvendelse herom kan ske direkte til Conny Henneberg

Info og tilmelding