Formål
På kurset trænes deltagerne i anvendelse af rating-skalaen PANSS-6.

Rating-skalaer er et essentielt redskab for at sikre, at patienternes sygdomsbillede vurderes så præcist som muligt for at kunne målrette behandlingen til den enkelte patient bedst muligt.

Målgruppe
Alt klinisk personale ansat ved Psykiatrien i Region Midtjylland

Indhold
Videobaseret træning i brug af rating-skalaer for six-item Positive And Negative Syndrome Scale (PANSS-6). Kurset indeholder en videobaseret basal teoretisk introduktion til brug af rating-skalaen: Derudover vil der være afsat til tid til samrating af patientvideoer.

Det videobaserede træningsmateriale (videotek) i psykopatologi og bivirkningsvurdering er udviklet af Pernille Kølbæk og kolleger.