Tilmelding er bindende. Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb forbeholder vi os ret til at opkræve fuld deltagerbetaling. 

Kære tidligere deltager på Ledelse i Balance

Du inviteres hermed til en alumnedag med nye greb, metoder og perspektiver til et lederliv i balance. Vi har taget imod opfordringen fra flere deltagere om at give et tilbud om at mødes og få "mere". Det er vi klar til nu.

Vi har været på uddannelse i Embodied Leadership hos Sofie Kempf, der driver Core Energy i København, og fået ny inspiration til udvikling af ledelse med kroppen, som aktiv og bevidst medspiller.

Hvad er der på programmet
Vi sammensætter et oplevelsesfokuseret program, hvor du får ny inspiration til dit lederliv. Der er tale om metoder indenfor embodied leadership, kropslig læring og ledelse i balance. F.eks. hvordan lytter du transformerende, hvordan kan du bruge din krop til at understøtte din ledelse i transformation. Og naturligvis også flere øvelser i at skabe kontakt til dig selv og grounde dig selv.

Hvem kommer
Alle tidligere deltagere inviteres. Og alle må tage "en ven" med. En ven, som kan være en kollega, din leder, en medarbejder eller samarbejdspartner, som også arbejder i Region Midtjylland. 

Hilsen

Kirstine Moltzen og Dorte Madsen

Kan du hjælpe?
Næste hold Ledelse i Balance har opstart i juni. Forløbet er lidt en "skjult perle" på Plan2Learn, og det er svært for os at nå ud med budskabet om, at det findes. Hvis du kender nogen i dit netværk, der kunne være potentielle deltagere på "Ledelse i Balance", må du meget gerne hjælpe os med at få et par deltagere mere.  

 

Info og tilmelding