Ledelse i og med bæredygtighed

 Region Midtjylland tilbyder et prototype-forløb til ledere og medarbejdere med bæredygtighedsopgaver. Forløbet består af to moduler med træning og afklaring i forhold til at bruge strategien for en bæredygtig omstilling i sundhedsvæsnet, socialområdet og regional udvikling.Har I brug for større forestillings- og handlekraft inden for bæredygtighedsområdet? Og har I et ønske om at være retningsgiver og skabere i jeres nuværende og kommende bæredygtighedsopgaver? Så er "Ledelse i og med bæredygtighed" et forløb for jer…

Om forløbet

"Ledelse i og med bæredygtighed" er et forløb for alle ledere og medarbejdere, som har eller gerne vil have bæredygtighedsopgaver i Region Midtjylland.
På forløbet vil I komme til at træne de kompetencer, som bæredygtighedsprojekter/omstillinger kalder på, således at I opøver jeres evne og kapabilitet til selvstændigt at kunne kommunikere, planlægge og gennemføre strategier og indsatser for bæredygtig omstilling.

I trænes i at være medskabere af en bæredygtig omstillingskultur, og der vil på forløbet være tid og rum til at analysere problemstillingerne i egen afdeling i form af det projekt, ide eller problem, som I skal medbringe på modul 1 (se tilmeldingskrav længere nede).
Derudover vil der også være et fokus på de greb, der skal til for at aktivere forskellige interessenter og aktører, og komme ud over rampen. 

Der undervises både i den politik, planlægning og lovgivning, der sætter rammerne og i de teknologier og ressourcer, der kan indgå og inspirere i løsningerne. Derudover vil I opleve, at vi kommer til at rykke og udfordre logikker og mindset i form af bevidsthed, empati, forståelse og visionsdannelse. På forløbet "Ledelse i og med bæredygtighed" kan I altså forvente en klar kobling mellem, det vi betegner som indre og ydre bæredygtighed, idet bæredygtighedsbegrebet indebærer en kompleksitet, som gør at begge perspektiver er afgørende for en helhedsforståelse. 

Undervisningsformater omfatter "Big picture": inspirationsoplæg, case-diskussioner, fordybende refleksioner, øvelser, træning og feedback, projektfokus og gruppeopgave.

Deltag som en gruppe

Vi anbefaler, at alle afdelinger prioriterer at sende et team bestående af en leder af medarbejdere, en leder af ledere, og et par nøglemedarbejdere med et fælles projekt.
Dermed aktivere vi ledelseskæderne, som er grundlaget for at transformation kan ske hurtigere.

Tilmeldingskrav

Alle deltagere medbringer et projekt, en ide eller et problem, hvor bæredygtighed og omstilling er et centralt element. Der arbejdes med projektet gennem hele forløbet.

Ramme

Forløbet består af to moduler af 2 dages varighed. Modul 1 afholdes som internat, mens modul 2 afholdes som eksternat.
I får projektsparring af en følgegruppe i den mellemliggende periode på 1-2 timers videomøde ift. jeres projekt, problem eller ide.

Vil du med, eller har du spørgsmål?

For at tilmelde dig skal du kontakte Mai Nørrmark på Mainkr@rm.dk eller tlf. 2625 0849.
Har du spørgsmål til forløbet, så kontakt Ouafa Rian (tlf. 2910 6397 el. ouaria@rm.dk) eller Maja Freese (tlf. 5130 1922 el. maafre@rm.dk).