Alt for meget implementeringsarbejde strander på kvaliteten af dets udførelse. Der mangler ofte overblik, struktur og grundighed i at undersøge og etablere et godt implementeringsgrundlag samt en organisering af selve implementeringsarbejdet. På kurset får du en generel introduktion til implementeringsfeltet og de traditioner, der trækkes på.

For at gøre implementering praksisnært, arbejdes der med et forskningsbaseret implementeringsstillads, der skal understøtte kvaliteten og effekten af implementeringen. Her arbejder vi med en faseforståelse af implementeringsprocesser og de centrale spørgsmål, der må findes svar eller løsninger på, hvis vi skal højne kvaliteten af implementeringen.

Til arbejdet med hver fase introduceres forskellige implementeringsværktøjer, som kan hjælpe med at analysere og undersøge implementeringsgrundlaget, skabe planlægning og handling samt etablere en løbende monitorering af implementeringsprocessen.

Kursets form veksler mellem teoretiske oplæg, praksiseksempler og gruppearbejde.

Det vil være en fordel, at du medbringer en case, du kan arbejde med i forhold til at prøve at omsætte din implementeringsopgave i implementeringsstilladset og udvælge relevante værktøjer, som er meningsgivende for din case. Det vil også være en fordel, at du deltager med kollegaer, så I har fælles læring omkring casen.

Ambitionen er, at du går fra kurset med et overblik over, hvor du har brug for at forbedre kvaliteten i dit implementeringsarbejde. Samtidig har du fået et implementeringsstillads at støtte dig til samt eksempler på gode og understøttende implementeringsværktøjer.

På kurset vil du få

  • En generel introduktion til implementeringsfeltet
  • Kendskab til forskningsbaseret implementeringsstillads, der understøtter kvaliteten og effekten af implementering
  • Kendskab til konkrete implementeringsværktøjer, der kan understøtte dit implementeringsarbejde

Målgruppe
Sundhedsfaglige udviklings- og uddannelsesansvarlige, der arbejder med områder, som kræver forståelse for og metoder til implementering.

Underviser
Helle Høgh
Antropolog, Chefkonsulent
Medstifter af Dansk ImplementeringsNetværk og tidligere formand.