Kom på kursus i at anvende rating-skalaerne 6-item Positive And Negative Syndrome Scale (PANSS-6) og Hamiltons Depression skala (HAM-D17).

27.06.2023

Psykiatriakademiet har netop lanceret to vigtige kurser, der vil bidrage til mere præcis vurdering af symptomsværhedsgrad ved skizofreni og depression. Mere specifikt er kurserne designet til at give deltagerne kompetencer i at anvende rating-skalaerne 6-item Positive And Negative Syndrome Scale (PANSS-6) og Hamiltons Depression skala (HAM-D17.)

Rating-skalaer spiller en afgørende rolle i at sikre en nøjagtig og ensartet vurdering af patienternes sygdomsbillede og de ønskede og uønskede effekter af behandlingen. Ved at bruge disse skalaer kan behandlere bedre målrette behandlingen til hver enkelt patient. Det er et vigtigt skridt mod at optimere behandlingen af psykiatriske sygdomme og forbedre patienternes livskvalitet.

For at give den mest optimale behandling til hver enkelt patient, er det er afgørende, at symptomsværhedsgrad og bivirkningsbyrde kontinuerligt monitoreres og at vi sikrer systematik, grundighed og præcision i vores vurderinger. Kursusmaterialet er blevet udviklet i et tæt samarbejde mellem forskere og klinikere og med et vigtigt bidrag fra medvirkende patienter, der har indvilliget i at indgå som cases i kursusmaterialet.
Fortæller Regional Klinisk Forskningskoordinator Pernille Kølbæk, der har været med til at udvikle kurserne.

Kurserne vil bestå af en række videoer. Først og fremmest vil deltagerne blive præsenteret for en grundlæggende teoretisk introduktion til brugen af rating-skalaen. Dette vil give dem en solid forståelse af de underliggende principper for anvendelse og symptomatologien, som rating-skalaen måler på. Derefter vil deltagerne få mulighed for at arbejde med en række autentiske patientvideoer, hvor de kan anvende deres nyerhvervede viden og deltage i samrating og diskussioner om deres evaluering af symptomsværhedsgraden for hver enkel case med de øvrige deltagere.

Der er de seneste år kommet stort fokus på fordelene ved at anvende en målebaseret og individualiseret tilgang til behandlingen i psykiatrien. Psykiatriakademiets nye kurser giver os mulighed for at blive eksperter i vurdering af patienters symptomsværhedsgrad og tage behandlingen til næste niveau.

Desuden kan du se frem til flere kurser, da der lige nu bliver lagt sidste hånd på udvikling af træningsmateriale med henblik på anvendelse af rating-skalaer til vurdering af mani-symptomer (MAS) og bivirkningsmonitorering (UKU).

Tilmelding

Tilmeld dig kurserne i dag og træn dine færdigheder i at anvende PANSS-6 og HAM-D17 i daglig praksis.

Første kursus i PANSS-6 afholdes 15. september i Aarhus og 24. oktober i Viborg. HAM-D17 afholdes 28. september i Viborg og 26. oktober i Aarhus.

Snak med din leder om muligheden for, at du kan deltage på kurserne.