17.08.2023

Til de første tre hold, søger vi både nye og mere erfarne medarbejdere, som har lyst til at blive klogere på den tværfaglige psykiatriske behandling og samtidig vil give os tilbagemelding på forløbet.

Chefsygeplejerske Tine Nyegaard Hansen, som har været en del af udviklingen af introduktionskurset, fortæller her, hvorfor det er så vigtigt, at vi får klædt de nye medarbejdere godt på:

Jo bedre man klædt på til den opgave, man forventes at løse, og jo bedre forventninger er afstemt mellem arbejdsgiver og arbejdstager - jo større er chancen for at lykkes med opgaven til alles tilfredshed - ikke mindst patienternes.
Chefsygeplejerske Tine Nyegaard Hansen, Regionspsykiatrien Gødstrup

Hvordan foregår undervisningen

Introduktionskurset er udviklet til nyansatte sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter og pædagoger, og undervisningen foregår over to fremmødedage. Her introduceres man til basale metoder i arbejdet med patienterne med særlig fokus på, hvordan de forskellige fagligheder bidrager ind i det tværfaglige samarbejde.

Chefsygeplejerske Kirsten Gjernø Yde, som også har været en del af udviklingen af forløbet, siger om baggrunden for arbejdet:

 

For mig er det helt centralt, at vi nu får skabt et fælles introduktionstilbud for medarbejdere i sengeafsnittene. Vi får med forløbet sat fokus på grundelementerne for, hvad psykiatrisk behandling og pleje er.
Chefsygeplejerske Kirsten Gjernø Yde, Regionspsykiatrien Horsens

Hvortil Kirsten fortsætter:

Uanset om du er sygeplejerske, SOSU-assistent eller noget helt andet, så skal du have en grundig introduktion til måden, vi i Psykiatrien forstår og tilgår patienter med psykisk sygdom.
Chefsygeplejerske Kirsten Gjernø Yde, Regionspsykiatrien Horsens

Sammensætning af holdene

De tre åbne hold er del af en prøvehandling. Det betyder, at der ønskes deltagere med forskellige faglige baggrunde, funktioner og anciennitet. Dette er vigtigt for at kunne få forløbet kvalificeret bedst muligt. (Det betyder, at det ikke kan garanteres, at alle der tilmelder sig, vil få en plads på det ønskede hold).

 

Holdene, som deltager i prøvehandlingen skal derfor sammensættes med repræsentanter fra flg. grupper:

  • Nyansatte
  • Medarbejdere, der har været ansat i 3 måneder
  • Medarbejdere, der har været ansat i 6 måneder
  • Erfarne medarbejdere med mentorfunktion
  • Funktionsledere (en deltager pr. hold) 

 

Tilmelding

Husk at spørge din leder, inden du tilmelder dig.